НОВАЕ Ў КРЫМІНАЛЬНА- ПРАЦЭСУАЛЬНЫМ КОДЭКСЕ

Мы  працягваем  знаёміць  нашых  чытачоў  з  законам  Рэспублікі  Беларусь  ад  5  студзеня  2016  года  “Аб  унясенні  змяненняў  і  дапаўненняў  у  некаторыя  кодэксы  Рэспублікі  Беларусь”.  Якія  змяненні  крымінальна-працэсуальнага  кодэкса  найбольш  важныя,    патлумачыла    суддзя  Ларыса  Васільеўна  КАРЗО:
—Да  найбольш  значных  адносіцца  далейшае  развіццё  ў  КПК  найгалоўнейшага прынцыпу  спаборнасці  бакоў абвінавачвання і абароны.  Заканадаўца  практычна  поўнасцю  вызваліў  суд  ад  абавязкаў  збіраць  доказы  на  карысць  абвінавачвання.  Гэта  патрабуе  ад  нашых  калег  з  пракуратуры  сур’ёзнага  паляпшэння  падрыхтоўкі  і  арганізацыі  працы  дзяржаўных  абвінаваль-нікаў.  Цяпер  на  дзяржаўнага  абвінавальніка  ўскладаюцца  дадатковыя  працэсуальныя  абавязкі  і  паўнамоцтвы  па  забеспячэнні  яўкі  на  судовае  пася-джэнне  пацярпелых  і  сведак  абвінавачвання,  у  тым  ліку  і  тых,  у  адносінах  да  якіх  прыняты  меры  па  забеспячэнні  іх  бяспекі (арт. 34,  арт.302  КПК).
У  той  жа  час  застаецца  нязменнай  стратэгічная  задача,  якая  пастаўлена  перад  судом  самім  крымінальна-працэсуальным  законам,– недапушчальнасць  прыцягнення  да  кры-мінальнай  адказнасці  і  асуджэнне  невінаватага.
З  прыняццем  Закона  некалькі  мяняецца  змест  працэсуальных  выдаткаў  (арт 162, арт. 163 КПК) .  Гэта  датычыцца  расходаў,  панесеных  на  правя-дзенне  экспертыз  у  дзяржаўных  экспертных  установах. У  прыватнасці,  размова  ідзе  аб  сумах,  якія  затрачаны  дзяржаўнай  судова-экспертнай  установай  на  набыццё  расходных  матэрыялаў,  якія  былі  выкарыстаны  на  правядзенне  экспертызы  і  бягучы  рамонт  экспертнага  (спецыяльнага)  абсталявання.  У  выпадку,  калі    абвінавачваемы  прызнаны  вінаватым,  такога  кшталту  выдаткі  падлягаюць  спагнанню  непасрэдна  на  карысць  экспертнай  установы.
Новая  рэдакцыя  ч.1 арт. 164 КПК  цяпер  дазваляе  з’яднаць  у  адну  вытворчасць  узаемазвязаныя  па  прадмеце  злачынствы  крымінальнай  справы.  Напрыклад,  стала  магчымым,  умоўна  кажучы,  “сабраць”  у  адну  вытворчасць  крымінальную  справу  аб  наркагандляры  і  яго  “кліентах”.  Такое  рашэнне  можа  быць  прынята  не  толькі  следчым  ці  пракурорам  пры  правядзенні  папярэдняга  расследавання,  але  і  на  стадыі  судовага  разбіральніцтва.  Гэта  дазволіць  забяспечыць  усебаковае  і  аб’ектыўнае  даследаванне  абставін  такога  роду  спраў.  Даволі  істотную  працэсуальную  эканомію  атрымлівае  суд:  замест  двух  ці  трох  судовых  разбіральніцтваў,  часам  у  розных  судах,  неабходна  на  належным  узроўні  арганізаваць  і  правесці  толькі  адно.
У  сувязі  з  развіццём  сучасных  тэхналогій,  у  судзе  з’явіўся  абсалютна  новы  для  крымінальнай  судавытворчасці  арт.224  штрых  КПК,  які  дазваляе  праводзіць  дапрос  на  папярэднім  этапе  следства  з  прымяненнем  сістэм  відэаканферэнцсувязі,  і  адпаведна  арт.  343  штрых  КПК,  які  дае  магчымасць  дапытваць  і  апазнаваць  з  прымяненнем  указанага  сродку  сувязі  на  стадыі  судовага  разбіральніцтва.
Яшчэ  на  адну  даволі  істотную  навацыю  хачу  звярнуць  увагу  нашых  чытачоў.  Змест  часткі  5  арт.301  КПК  вызначае  аб’ём  і  паўнамоцтвы  суда  па  змяненні  фармуліровак  абвінавачвання,  калі  ў  выніку  судовага  разбіральніцтва  суд  прыйдзе  да  такой  неабходнасці.   Напрыклад,  калі  асобе  прад’яўлена  абвінавачванне  ў  здзяйсненні  злачынства  па  неасцярожнасці,  то  без  прад’яўлення  ва  ўстаноўленым  парадку  новага  абвінавачвання  яго  нельга  прызнаць  вінаватым  у  наўмысным  злачынстве,  хоць  за  яго законам  прадугледжана  менш  строгае  пакаранне.
Арт. 308  КПК  у  абноўленай  рэдакцыі  ўстанаўлівае  тэрмін  для  заяўлення  бакамі  хадайніцтва  аб  азнаямленні  з  пратаколам  судовага  пасяджэння.  Пропуск  гэтага  тэрміну  азначае  адказ  у  азнаямленні.
Каментарый  юрыста  запісала

Добавить комментарий